Privacybeleid - NietZomaarHout

Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze showroom.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

NietZomaarHout legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze showroom worden deze bewaard.

Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van NietZomaarHout.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

- In onze showroom bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren
- Bij het bezoeken van onze website.Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
- Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
- Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
- Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

- geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door NietZomaarHout gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Om een opdracht uit te voeren,
2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
9. NietZomaarHout zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die NietZomaarHout over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@nietzomaarhout.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij NietZomaarHout geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op door een e-mail te sturen naar info@nietzomaarhout.nl.